Hem » Hur många länder i europa

Hur många länder i europa

Hur många länder är medlemmar i Europa?

Europa, en av världens sju kontinenter, rymmer 50 erkända självständiga stater. Dock när det gäller hur många länder i Europa som ingår i den Europeiska Unionen (EU), finns det ett mindre antal – 27 länder. EU är en politisk och ekonomisk union som etablerades 1993 med syftet att främja fred, välfärd och demokrati över hela kontinenten.

Notera att inte varje land i Europa är en del av EU. Vissa är kandidatländer, vissa är potentiella kandidater medan andra inte har något intresse överhuvudtaget att bli medlemmar, såsom Norge och Schweiz.

En lista över länder i Europa

I följande avsnitt presenteras en komplett lista över länderna i Europa:

Länder i Europa
Sverige
Danmark
Finland
Norge
Estland
Ryssland
Tyskland
Frankrike
Belgien
Italien

För att ge lite mer information om Eu-tillhörighet och befolkning, finner vi nedan en tabell över några av de europeiska länderna:

Land Medlem i EU? Befolkning
Sverige Ja 10,23 miljoner
Storbritannien Nej 66,65 miljoner
Tyskland Ja 83,02 miljoner
Norge Nej 5,37 miljoner

EU har en betydande roll på den globala scenen och dess medlemmar deltar i olika initiativ och program för att främja gemensamma värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk frihet.

Magnus Westin

Tillbaka till toppen