Hem » Hur mycket är en hektar?

Hur mycket är en hektar?

Hektar är ett ytmått som främst används inom skog och lantbruk. I det gamla bondesamhället talade man ofta om tunnland. På den tiden var arealen på en gård förbluffande liten och inte sällan drevs lantbruk med ett endast ett fåtal tunnland åkerareal.

Ett tunnland är drygt 4 900 kvadratmeter och en hektar är mer än dubbelt så stor eller 10 000 kvadratmeter.

Hur mycket är en hektar skog?

Ett hektar skog är naturligtvis lika mycket i kvadratmeter som en hektar åkerareal. Har du svårt att föreställa dig storleken på en hektar? Det är det många som har! Det kan hjälpa om du tänker dig en ordinär fotbollsplan med löparbanor kring planen. En sådan idrottsplan har en yta på ungefär en hektar eller 10 000 kvadratmeter.

Hur mycket är en hektar mark värd?

Värdet på åkerareal har ökat den senaste tiden. Det finns anledning tro att denna trend kommer att fortsätta i framtiden. En ökad inhemsk livsmedelsproduktion ställer krav på utökad areal. Världen upplever idag viss spannmålsbrist eller åtminstone problem med distributionen.

Vid utbyggnad av tätorter tas dessutom ibland åkermark i anspråk. Det kommer sannolikt i framtiden att byggas vindkraft och solcellsparker på en del åkermark eller betesmark. Men, hur mycket är en hektar mark värd? 

Vi får här skilja mellan åkermark och betesmark. Vegetabilier odlas på åkermark och priset för sådan mark ligger på nästan 100 000 kronor per hektar. Priset för betesmark är betydligt lägre och ligger på en tredjedel av värdet på åkermark. 

Hur mycket är en hektar skog värd?

Priset på skogsmark brukar oftast anges i skogskubikmeter. Beroende på skogens ålder varierar självklart priset. Det finns dock mäklare som uppger priset per hektar. Priserna varierar kraftigt beroende på vilken landsdel i Sverige som skogen växer i.

I genomsnitt i landet är värdet av skog 75 000 kronor per hektar. Medan värdet i norra Sverige är 35 000 kr per hektar är värdet i södra Sverige mer än det tredubbla eller 125 000 kronor per hektar.

Magnus Westin

Tillbaka till toppen