Hem » Hur många dör i trafiken varje år?

Hur många dör i trafiken varje år?

Du som körde bil när högertrafik infördes i Sverige år 1967, kommer ihåg alla farhågor som målades upp inför omläggningen. Politiker från olika partier hade tagit sig samman och fattat beslut, trots att invånarna i en folkomröstning hade tackat nej till högertrafik. Motståndarna till högertrafik menade att ett veritabelt blodbad skulle uppstå på vägarna. 

Stressade bilister skulle plötsligt förfalla till vänstertrafik. Gångare skulle vid övergångsställen se åt fel håll och omedelbart bli överkörda. Motståndarna fick fel. Omläggningen till högertrafik ledde istället till ett kraftigt uppsving för trafiksäkerheten.

Hur många dör i trafiken varje år i Sverige?

För att ta reda på hur många personer som dör i trafiken varje år får man gå till statistiken. År 2021 dog 210 personer i trafiken och av dessa var 75 procent män. De flesta omkomna, eller 60 procent, var skyddade trafikanter. De fanns i personbilar, lastbilar eller bussar. En fjärdedel av dödsolyckorna skedde i tätort. Av totala antalet omkomna i trafiken var 10 st under 18 år medan 79 st var över 65 år.

Antal omkomna i trafikolyckor har dock minskat stadigt i den senaste tioårsperioden. Fokus har lagts på trafiksäkerhet under lång tid. Risker för omkörningsolyckor har minskats genom att införa mitträcken. I tätortstrafik har rondeller införts. Korsande trafik har byggts bort med vägbroar. Fordon har blivit allt mer trafiksäkra med säkerhetsbälten och krockkuddar.  

Hur många cyklister dör i trafiken varje år?

Det är naturligtvis nyttigt att cykla och dessutom miljövänligt, men det finns risker. Varje år dör cirka 25 cyklister i trafiken. Det kan noteras att hälften av dessa skulle ha överlevt om de använt cykelhjälm. En skeptiker till så kallade el-sparkcyklar frågar sig, om inte detta fordon kommer att leda till ett större antal cykelolyckor med dödlig utgång.

Hur många dör av alkohol varje år i trafiken?

Drygt 50 personer dör årligen i trafiken till följd av missbruk av alkohol och droger. Av de personer som dör i singelolyckor är 50 procent alkoholpåverkade. Det finns alltså tyvärr många svar på frågan “Hur många dör i trafiken varje år?”.

Magnus Westin

Tillbaka till toppen